Xarxa Incorpora

Selecciona el teu territori per veure les entitats Incorpora que tens més a prop.

Què és la xarxa Incorpora?

El programa ofereix una xarxa de 395 entitats socials, que s’agrupen territorialment en 22 grups Incorpora i que es gestionen per una coordinació. La feina col·laborativa en xarxa dona resposta a les necessitats de les empreses i les persones i és clau per afavorir-ne l’eficiència i l’efectivitat. 

371

Entitats socials

22

Grups Incorpora

752

Tècnics d'inserció