Formació virtual

Aquí trobaràs una selecció de cursos pràctics i dinàmics pensats per millorar el teu dia a dia com a professional de la inserció.

Cursos pràctics

Cursos pràctics

Metodologia àgil, amb activitats, curiositats i exemples per incitar a la reflexió. A més, un GPS t’ajudarà a orientar-te a cada apartat del curs.

Cursos breus

Cursos breus

El teu temps de dedicació a cada curs serà de 25 a 40 hores, en funció del ritme i el grau d’aprofundiment a què vulguis arribar. Tindràs fins a 4 mesos per completar cada curs.

Cursos autogestionats

Cursos autogestionats

Organitza’t l’aprenentatge de la manera que et vagi millor, en un espai de formació fàcil d’utilitzar, senzill i deductiu.

Cursos reconeguts

Cursos reconeguts

Quan completis un curs, rebràs un reconeixement per escrit del programa Incorpora en què s’especificarà el nom del curs, els continguts treballats i la durada.

Cursos Incorpora

 

Perfil professional: coordenades pràctiques per a la descripció

Els tècnics d'inserció laboral juguen un paper clau en els processos de selecció de personal. Per això, saber definir amb claredat les necessitats d'un lloc de treball és essencial per garantir l'èxit de qualsevol contractació. Aprèn a construir un perfil professional de forma senzilla amb aquest pràctic curs. 

Temàtica: Entorn laboral, Millora de la qualitat del servei
Autor: Marta Colomer i Pep Lozano
Idioma: Castellà, Català
 

Incorpora el sentit de l'humor a la feina

L’humor aporta múltiples beneficis a la feina. Sense anar més lluny: redueix l’estrès i potencia la salut i les capacitats de les persones; enforteix la motivació individual i la col·lectiva; atreu i reté; estimula la innovació; optimitza la comunicació interna; afavoreix l’aprenentatge i cohesiona els equips humans. Per tot plegat, incorporar-lo a l’àmbit laboral és la millor opció!

Temàtica: Acompanyament a persones
Autor: Fran Rojas
Idioma: Castellà, Català
 

La relació amb l'empresa II: del primer contacte a la fidelització

En el mòdul anterior es van abordar les fases corresponents a la preparació prèvia a la prospecció empresarial, mentre que en aquest mòdul ja s’entra en acció: difondre el servei, contactar amb l’empresa, establir una col·laboració a partir de la negociació i fidelitzar la relació.

Temàtica: El treball amb l'empresa
Autor: Pep Lozano i Marta Colomer
Idioma: Castellà, Català
 

La relació amb l'empresa I: prospectar per conèixer les oportunitats

Les entitats socials i les empreses es necessiten mútuament per aconseguir l'èxit de qualsevol inserció laboral. Ara bé, és important que les entitats explorin el territori i el teixit productiu per conèixer quines són les seves necessitats concretes. Descobreix les eines per desenvolupar de forma eficaç aquesta tasca imprescindible de prospecció!

Temàtica: El treball amb l'empresa
Autor: Pep Lozano i Marta Colomer
Idioma: Castellà, Català
 

Entrena't en l'organització eficient

Ser capaç d’organitzar-se la feina pròpia és una de les competències que més influeixen en el bon desenvolupament del dia a dia en l’àmbit professional. Si vols augmentar la teva productivitat i millorar la teva qualitat de vida a la feina, no deixis escapar aquest curs!

Temàtica: El treball amb l'empresa
Autor: Pep Lozano
Idioma: Castellà, Català
 

L'enneagrama: una eina de reflexió i coneixement personal

L’enneagrama és una eina per a la reflexió que t’ajudarà a identificar els trets més característics de la teva personalitat i entendre millor les teves reaccions i la teva forma de relacionar-te amb l’entorn.

Temàtica: Millora de la qualitat del servei
Autor: Pep Lozano i Fran Rojas
Idioma: Castellà, Català
 

Potencia la dinamització de grups

Força grups o equips necessiten algú capaç d’impulsar, incentivar i acompanyar tots els seus membres. Aconsegueix les habilitats necessàries per fomentar la dinamització dels grups que lideres!

Temàtica: Acompanyament a persones
Autor: Marta Colomer i Fran Rojas.
Idioma: Castellà, Català
 

Millora la comunicació a la feina

La comunicació és una eina essencial en les feines d’orientació, acompanyament, assessorament, etc., perquè la interacció amb altres persones és constant. Una bona qualitat comunicativa afavoreix que les relacions flueixin.

Temàtica: Acompanyament a persones
Autor: Pep Lozano i Fran Rojas
Idioma: Castellà, Català
 

Curs on-line de la metodologia d’inserció laboral del programa Incorpora

El desenvolupament de les competències tècniques específiques dels professionals de la inserció des del model Incorpora és un dels objectius principals del programa. Aquesta formació ofereix els coneixements, les eines i els recursos pràctics per poder dur a terme el procés d’inserció sociolaboral.

Temàtica: Millora de la qualitat del servei
Autor: Débora Koatz i Pilar Hilarión
Idioma: Castellà
 

La integració laboral de les persones amb trastorn mental

Les persones amb trastorn mental representen un dels col·lectius amb més dificultats a l’hora de participar al mercat laboral. La seva inserció laboral promou la necessitat d’abordar aquest col·lectiu de manera específica i de donar-los les oportunitats necessàries per poder millorar el seu dia a dia a través de la feina, ja que s’entén com una eina d’inclusió social. El fet d’acompanyar-los durant el procés d’inserció a través del suport necessari en cada moment, a més de valorar-los adequadament, en facilitarà l’apoderament i la possibilitat d’emprendre una trajectòria laboral per tal que les persones amb trastorn mental puguin acomplir els seus projectes vitals.

Temàtica: Millora de la qualitat del servei
Autor: Débora Koatz i Pilar Hilarión
Idioma: Castellà