La relació amb l'empresa I: prospectar per conèixer les oportunitats

Les entitats socials i les empreses es necessiten mútuament per aconseguir l’èxit de qualsevol inserció laboral. Ara bé, cada entitat ha d’explorar el territori i el teixit productiu per conèixer quines necessitats concretes tenen i també quines oportunitats ofereixen. En aquest mòdul et proposem eines per desenvolupar aquesta tasca imprescindible de prospecció.

 

Objectius

Aquest material pretén emfatitzar la importància per a les entitats d’inserció laboral d’establir relacions estratègiques amb les empreses. S’inicia introduint alguns conceptes bàsics respecte d’aquesta relació, i després s’hi treballen els elements que componen la fase de prospecció.

 

Metodologia

Mitjançant una dinàmica àgil, aniràs aprenent mentre realitzes activitats molt diverses, descobreixes curiositats i llegeixes contingut de manera intercalada. El curs et proporcionarà una sèrie de recursos bàsics que podràs aplicar en el teu dia a dia, tot i que si vols aprofundir en el tema, ho podràs fer a través dels continguts disponibles a la secció Per saber-ne més.

Un GPS a l’inici de cada apartat et recordarà en quin tema estàs i els continguts que hi treballaràs. A més, tot i que la usabilitat de la plataforma de l’espai formatiu és senzilla i intuïtiva, a la pàgina d’introducció trobaràs un tutorial que te’n facilitarà l’ús.

 

Contingut del curs

1. La importància de la relació estratègica amb les empreses.

- Principis bàsics
- Diferents fases de l’estratègia

2. La prospecció:

- Conèixer bé els trets fonamentals de les persones ateses per les entitats
- Conèixer l’entorn de les entitats: saber quines són les tendències del mercat de treball del territori on s’ubiquen
- Crear un cens d’empreses diana a les quals s’adreçaran els esforços relacionals de les entitats

3. Els elements estratègics que s’han de portar a la maleta per dur a terme el contacte i la relació de col·laboració amb l’empresa.

 

Temari del curs

1. La relació estratègica amb l’empresa

Qüestions prèvies sobre el tipus de relació que cal establir amb les empreses.

2. Prospectar, un pas indispensable

Per què cal prospectar i quin procediment cal seguir.

3. Conèixer els usuaris i les usuàries

Anàlisi de factors personals i competencials. Denominadors comuns i grups d’incidència. Identificació de punts forts i dificultats per vèncer.

4. Conèixer l’entorn

Anàlisi de factors estructurals: mercat de treball i teixit empresarial.

5. Empreses diana

Les empreses objectiu. La creació d’un cens d’empreses potencials.

6. Maleta bàsica

La marca ben presentada, una cartera de serveis variada i els objectius clars.

Solucions a les activitats proposades

Fonts

 

Autors: Pep Lozano i Marta Colomer

Supervisió: Marta Colomer

Durada: 25 h

Idioma: català, castellà

Compartir:

linkedin