Finalitza la tercera edició del Curs de Personal Polivalent de Supermercat del Grup Incorpora Balears

Finalitza la tercera edició del Curs de Personal Polivalent de Supermercat del Grup Incorpora Balears

Després de mesos d’aprenentatge, els alumnes del Curs de Personal Polivalent de Supermercat han acabat la formació.

Per celebrar aquest tancament de curs, s’ha portat a terme un acte de clausura en què se’ls han lliurat els diplomes corresponents, que certifiquen que han participat en el curs i que els seran molt útils en el procés d’inserció laboral.

Aquesta acció formativa l’ha impulsada la Fundació Deixalles Eivissa, entitat que col·labora amb el Grup Incorpora Balears.

Formació orientada a les competències transversals

Al llarg de 220 hores de formació, els 15 alumnes del Curs de Personal Polivalent de Supermercat han pogut aprendre i desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics necessaris per treballar com a personal de supermercat, a banda de treballar diferents competències transversals com la intercomunicació o el treball en equip.

Mentre que la primera part del curs s’ha centrat en la formació tècnica, la segona s’ha enfocat en l’aprenentatge pràctic, i hi ha col·laborat l’empresa Hipercentro.

De la mà de l’equip d’Hipercentro, els alumnes han tingut l’oportunitat de descobrir com és un entorn de treball real, quines són les tasques típiques del personal de supermercat i quines són les més específiques de cada departament.

Com a novetat, en aquesta edició s’ha incorporat un programa de mindfulness en què, durant 8 setmanes, els participants han adquirit la capacitat de manejar-se quan s’han trobat amb dificultats personals i laborals que han sorgit durant el procés formatiu. L’objectiu d’aquestes sessions de mindfulness ha estat dotar l’alumnat de més estratègies d’autoregulació emocional per saber com gestionar les diferents situacions que sorgeixen en el dia a dia d’una feina.

Incorpora, bastir ponts entre l’oferta i la demanda laboral

Aquesta no és la primera ocasió que la Fundació Deixalles Eivissa organitza el Curs de Personal Polivalent de Supermercat. De fet, els bons resultats que s’havien aconseguit en les dues edicions anteriors han fet possible que aquest any s’hagi tornat a impartir i que s’hagin aconseguit unes xifres d’inserció molt positives: després de la formació, el 50 % dels alumnes han passat a formar part de l’empresa Hipercentro.

L’alt índex d’inserció laboral tant d’aquest com de la resta dels cursos que s’imparteixen en els Punts de Formació Incorpora són fruit d’una rigorosa investigació de mercats. A partir de les necessitats laborals del teixit empresarial, s’organitzen formacions que puguin donar resposta a les necessitats de talent de les empreses i que permetin, al mateix temps, afavorir les oportunitats de contractació de les persones en risc d’exclusió social.

Des de principis d’any, 5.839 empreses amb compromís social han incorporat usuaris del programa Incorpora i han aconseguit impulsar 12.641 insercions laborals. D’aquestes, 144 han estat empreses balears que, a través del desenvolupament del pla de responsabilitat social corporativa, han generat 288 insercions de persones en risc d’exclusió social.

Compartir:

linkedin