“El millor del meu treball són les persones i la seva increïble capacitat de superar-se, reinventar-se i aconseguir els seus objectius vitals”

“El millor del meu treball són les persones i la seva increïble capacitat de superar-se, reinventar-se i aconseguir els seus objectius vitals”

L’Elisenda en el desè aniversari del Servei d'Inserció de la Fundació Privada Àuria, entitat del Grup Incorpora Barcelona

Coneixem de la mà d'Elisenda Mora, tècnica de la Fundació Privada Àuria, el recorregut de l'entitat, el seu treball diari i les claus del Servei d'Inserció que ha aconseguit gairebé 1.000 insercions laborals en els seus deu anys de vida.

La Fundació Privada Àuria, entitat del Grup Incorpora Barcelona, fa més de 40 anys que s’especialitza en l'atenció de les persones amb discapacitat. No obstant això, des de fa poc més de vuit anys, amplien els seus serveis i ofereixen suport i assessorament a qualsevol persona que es trobi en situació o risc d'exclusió social.

A més, l'entitat compta amb un Servei d'Inserció Laboral que compleix deu anys sota el marc del programa Incorpora. “Aquesta iniciativa va començar a Igualada per donar servei a les persones de la comarca de L’Anoia. No obstant això, ara i des de fa més de tres anys, hem ampliat el nostre àmbit d'actuació a la comarca del Baix Llobregat Nord”, aclareix l’Elisenda.

Itineraris sociolaborals centrats en cada persona

Encara que des de Fundació Privada Àuria s'atén a tota persona que tingui especials dificultats per trobar una ocupació, l’Elisenda s'encarrega de l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental.

“A Àuria ens centrem sempre en cadascuna de les persones. Per això, realitzem itineraris individuals adaptats a les diferents necessitats de suport de cadascun, respectant els seus ritmes i les decisions des d'una visió d'empoderament de la persona”, resumeix la tècnica d'inserció.

Seguint aquesta lògica, l’Elisenda explica que la clau dels itineraris sociolaborals que dissenyen des de l'entitat es troba en el fet que aquests són flexibles i molt adaptables “a la singularitat de cada persona” i, per a això, es tenen en compte els seus interessos, habilitats, capacitats i requeriments. “D'aquesta manera, es facilita molt l'ocupabilitat i la millora professional, mitjançant processos d'orientació en el territori a través d'una xarxa d'empreses compromeses socialment”, concreta la tècnica de Fundació Privada Àuria.

Cada dia, un repte

Quan preguntem a l’Elisenda pel seu dia a dia, explica que, per a començar, el primer que fa és consultar les noves ofertes laborals per fer una recapitulació de les persones que poden encaixar en les vacants i, així, poder-los informar. “Seguint aquesta rutina, puc fer la derivació al més aviat possible”, argumenta.

Aquesta part és potser la més rutinària del seu dia a dia, però deixant de banda aquest hàbit amb què comença el dia, confessa que la resta de tasques són bastant dinàmiques: “El meu dia a dia com a tècnica d'inserció és bastant impredictible”, comenta, i continua: “Pot haver-hi visites sorpresa, a més de les diferents accions que realitzem en el servei per als usuaris del programa Incorpora com ara tutories individuals, Clubs de feina, formacions de competències transversals, noves entrevistes, coordinacions…”.

L’Elisenda valora molt la part humana del seu treball: “És el millor. Tot allò que no és mesurable, és a dir, les persones i la seva increïble capacitat de superar-se, reinventar-se, aconseguir els objectius vitals… aquestes són les vivències més positives del meu dia a dia”, explica orgullosa.

D'altra banda, ens recorda la part més dura del seu treball com a tècnica d'inserció: “Per desgràcia, alguns col·lectius vulnerables encara troben dificultats en la inserció laboral, especialment les persones amb problemes de salut mental. És un col·lectiu amb el qual encara hi ha moltes pors i estigmes per vèncer”, lamenta.

10 anys unint esforços en pro de la inserció laboral

El servei d'inserció laboral de la Fundació Privada Àuria és un dels grans assoliments de l'entitat que l’Elisenda valora. “En aquests 10 anys, hem atès més de 1.200 persones, s'han realitzat 24 formacions tècniques i s'han signat 930 contractes”, resumeix.

“Complir aquests deu anys és motiu d'orgull”, comenta la tècnica somrient, i afegeix: “Però no sols per l'efemèride en si, sinó per totes les persones, entitats, empreses i professionals que hem fet que això sigui possible al llarg del recorregut”.

Com comenta l’Elisenda, les xifres de l'èxit del Servei d'Inserció d'Àuria “són fruit de molta il·lusió pel treball ben fet”, però també de la unió de forces de l'entitat i les més de 200 empreses que s'han compromès amb el projecte, oferint oportunitats laborals a aquells que més ho necessiten.

La tècnica Incorpora comenta que el Servei d'Inserció ha donat molt a la fundació i l’ha ajudat a ampliar el seu camp d'acció: “Han estat deu anys de creixement, cohesió, arrelament, generació d'oportunitats, sorpreses, aprenentatges, extensió territorial, innovació…”, enumera.

Compromís per transformar la societat

El programa Incorpora és possible gràcies a la unió d'esforços d'una potent xarxa d'entitats socials i empreses responsables que potencien la inserció dels col·lectius més vulnerables. L’Elisenda també valora molt positivament el vincle que s'estableix entre treballadors i empresa: “Puc dir, perquè ho veig diàriament, que la relació entre les empreses i els usuaris és de molta proximitat, escolta activa, confiança mútua i respecte. Es requereix empatia i compromís per aconseguir situacions de transformació social”.

A Barcelona, 100 entitats socials treballen en xarxa en el marc del programa Incorpora i l’Elisenda creu que aquesta unió suposa un gran avantatge per a elles: “El programa permet visibilitzar el treball interdisciplinari de molts professionals i entitats amb una clara vocació social i de compromís”, afegeix: “A més, el treball cooperatiu en xarxa és un gran valor afegit. Sense el suport de programes com Incorpora, les entitats ho tindrien més difícil”.

Compartir:

linkedin