Ja està disponible la II edició de la Guia sobre la regulació de l’ocupació de les persones amb discapacitat

Ja està disponible la II edició de la Guia sobre la regulació de l’ocupació de les persones amb discapacitat

La segona edició de la guia jurídica La regulació de l'ocupació de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (sols disponible en castellà), impulsada des de la línia de Salut Mental del programa Incorpora, ja està disponible a l'apartat Recursos de la pàgina web del programa, a través del qual posem a la disposició dels professionals de la inserció sociolaboral una sèrie d'eines, materials i recursos especialment seleccionats per a facilitar-los el seu treball diari.

Aquesta guia jurídica, la primera versió de la qual va ser publicada en el 2014, té com a objectiu convertir-se en una eina útil al servei dels professionals dels serveis d'ocupació. Amb aquesta guia, aquests professionals podran obtenir una resposta als dubtes jurídics que sorgeixen entorn de l’ocupació de les persones amb discapacitat i poder oferir el millor acompanyament a les persones ateses.

Quines novetats incorpora aquesta nova versió?

Aquesta nova versió, fruit d'un conveni de col·laboració entre ”la Caixa” i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), inclou no sols una revisió i actualització de la guia original, sinó també la inclusió de tres noves qüestions que completen el document i el doten de major funcionalitat per als professionals dels serveis d'ocupació.

Les tres preguntes incorporades en la recent actualització fan referència a:

  1. Normativa específica per a la contractació de persones amb discapacitat amb caràcter indefinit (pregunta 9).
  2. Bonificacions existents i normativa específica en relació amb l'ocupació en règim d'autònom de persones amb discapacitat (pregunta 15).
  3. Adaptacions al lloc de treball que l'empresa ha de realitzar per a facilitar l'ús de les persones amb discapacitat (pregunta 17).

Guia de fàcil ús: què hi trobaràs

La guia s'organitza en set blocs temàtics i està dissenyada en un format de pregunta-resposta per a facilitar que qualsevol persona pugui resoldre els seus dubtes de manera fàcil i senzilla:

  • Bloc I. Integrat per preguntes dedicades a aspectes bàsics: concepte de persona amb discapacitat, capacitat d'obrar, instruments de regulació del contracte de treball, dret del treball i rendiment.
  • Bloc II. Centrat en l'accés a l'ocupació, suports, tipologies contractuals i mesures de foment.
  • Bloc III. Inclou un total de quatre preguntes amb una aproximació als deures d'adaptació empresarial, així com al règim jurídic de condicions de treball especialment sensibles com són el salari o les funcions de la prestació laboral.
  • Bloc IV. Agrupa les qüestions clau en matèria de prevenció de riscos laborals de les persones amb discapacitat.
  • Bloc V. Condensa una visió general de l'obligació de reserva d'ocupació i del règim jurídic de les mesures alternatives, així com una qüestió referida a la responsabilitat social de les empreses i a l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  • Bloc VI. Es dedica a l'anàlisi de qüestions relacionades amb l'extinció del contracte de treball per causa de discapacitat, preferències i retorns a l'ocupació així com a diverses qüestions relacionades amb la jubilació i la discapacitat.
  • Bloc VII. Integrat per preguntes relacionades amb la compatibilitat entre les prestacions de la Seguretat Social i el treball de persones amb discapacitat. Es deté en la incapacitat permanent en els graus de total, absoluta i gran invalidesa, la invalidesa no contributiva, les prestacions per fill a càrrec amb discapacitat i la pensió d'orfandat.

Compartir:

linkedin