El PFI del Clúster Èxit Girona ofereix formació adaptada a 45 persones en risc d’exclusió

El PFI del Clúster Èxit Girona ofereix formació adaptada a 45 persones en risc d’exclusió

Alguns dels alumnes durant un dels cursos desenvolupats al PFI del Clúster Èxit Girona

El Punt Formatiu Incorpora (PFI) del Clúster Èxit Girona ha acabat 3 de les 19 formacions que enguany es duran a terme a Girona en el context del programa Incorpora. Els tres cursos –d’operacions bàsiques, d’auxiliar de comerç i de reposador de grans superfícies– els han impartit el Grup Fundació Ramon Noguera, la Fundació Drissa i la Fundació Astrid-21, respectivament, i totes aquestes entitats són membres del Clúster Èxit Girona.

En total, han pogut accedir a aquests cursos 45 persones d’entre 18 i 56 anys i amb un grau de discapacitat que oscil·la, majoritàriament, entre el 33 i el 65 %. Com a resultat d’aquesta iniciativa, els alumnes han millorat en formació, però també en capacitats i habilitats per desenvolupar una activitat laboral determinada.

Es millora l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió

L’objectiu d’aquests cursos és oferir una capacitació tecnicoprofessional que s’adapti a les necessitats de col·lectius diversos amb especials dificultats per accedir al món laboral, fet que en permet millorar les competències laborals bàsiques i augmentar-ne l’ocupabilitat. De fet, aquest tipus de formacions ja han facilitat més de 80 insercions laborals a la província de Girona.

Construint projectes des de 2013

L’any 2013 el Grup Èxit, integrat per la Fundació Drissa, el Grup Fundació Ramon Noguera i Ecosol, l’empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona, decideix crear un clúster amb l’objectiu d’enfortir i fer més competitiu el sector de l’economia social gironina. És d’aquesta manera que neix el Clúster Èxit Girona, una associació integrada per 9 entitats que promouen la integració social i laboral de persones amb discapacitat, ja sigui física o psíquica, i/o amb risc d’exclusió.

Des que es va crear, el clúster ha donat feina a 754 persones especialment vulnerables, a més d’atendre gairebé 3.000 usuaris.

Clúster Èxit Girona: un referent dins del programa Incorpora Girona

El Clúster Èxit Girona s’ha convertit en tot un referent de l’ocupació amb suport com a mitjà per promoure la inserció laboral de persones que tenen més dificultat d’accedir al mercat laboral.

Gràcies als programes d’orientació laboral i al treball en xarxa amb més de 110 empreses, més de 200 persones han aconseguit millorar en ocupabilitat, 60 de les quals estan treballant ara mateix.

Compartir:

linkedin