El programa Incorpora i PROA, una aliança en pro de la inserció laboral dels més vulnerables

El programa Incorpora i PROA, una aliança en pro de la inserció laboral dels més vulnerables

Montserrat Bou i Sala, directora de PROA, i Marc Simón, sotsdirector general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, durant l'acte de signatura de conveni

PROA, la Federació de Productors Audiovisuals d'àmbit estatal, ha anat un pas més enllà en el seu compromís amb la integració sociolaboral de col·lectius vulnerables.

Mitjançant la signatura d'un conveni col·laboració, la federació passa a formar part del programa Incorpora i, per tant, de la seva xarxa d'empreses col·laboradores compromeses amb la inserció laboral de persones en risc d'exclusió.

Acció social i compromís empresarial, els valors de PROA

Per tal de consolidar aquest acord,  s’ha dut a terme la signatura d’un conveni que ha comptat amb la participació de Montserrat Bou i Sala, directora de PROA, i de Marc Simón, sotsdirector general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Al document signat s'han establert les bases que regularan aquest conveni de col·laboració pel qual les dues parts es comprometen a treballar amb un objectiu comú: oferir oportunitats laborals a aquells col·lectius amb especials dificultats per a accedir a una feina.

D'una part, Incorpora prestarà informació i assessorament especialitzat en matèria de contractació de persones en risc d'exclusió i de responsabilitat social corporativa a la federació. A més, també oferirà serveis que promoguin la contractació d'aquests col·lectius i que aportin valor a l'activitat de PROA, com ara, la formació a mida.

Per la seva banda, PROA col·laborarà en aquelles propostes impulsades des de les entitats Incorpora, orientades a promoure l'ocupabilitat dels més vulnerables, que s' ajustin a les necessitats i característiques de les seves empreses.

A més, ambdues parts realitzaran un seguiment i posterior avaluació de les activitats empreses amb la finalitat de valorar si els objectius marcats s'aconsegueixen de la manera establerta.

La responsabilitat empresarial de les empreses d'Incorpora

Sens dubte, aquesta adhesió al programa Incorpora posa en relleu els valors i el compromís de les empreses que conformen PROA pel que fa a la integració sociolaboral de les persones en risc d'exclusió. Per aquest motiu, es posicionen i uneixen a favor de les polítiques i accions que afavoreixen la incorporació en el món laboral d’aquelles persones que tenen més dificultats per accedir-hi, com les propostes del programa Incorpora.

Com PROA, 96 companyies i grups empresarials s'han adherit a la xarxa d'empreses col·laboradores d'Incorpora durant el primer semestre de l'any, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, demostrant el seu compromís amb els més vulnerables.

Compartir:

linkedin