L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies reconeixen la trajectòria acadèmica de 46 joves extutelats

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies reconeixen la trajectòria acadèmica de 46 joves extutelats

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Dolors Bassa, juntament amb els joves extutelats que van assistir a l’acte.

El 19 de juliol passat es va celebrar a Barcelona un acte de reconeixement als 46 joves extutelats que han participat en el programa de suport econòmic adreçat a aquest col·lectiu, que l’Obra Social ”la Caixa” impulsa des de l’any 2009.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar suport als joves d’entre 18 i 24 anys que hagin estat tutelats per l’Administració, mentre continuen la formació reglada. L’objectiu del programa és potenciar-ne les competències acadèmiques i facilitar-los el procés d’emancipació.             

Per fer-ho, mentre cursen els estudis corresponents, que van des de l’ESO fins a estudis universitaris, passant per cicles de grau mitjà, grau superior i batxillerat, tots els joves que hi participin rebran una prestació de 519,12 € al mes.

L’acte el va presidir la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, el qual destaca: “Aquests joves han hagut de prendre decisions i madurar a un ritme exprés (…). És per això que donem suport econòmic als joves que han volgut continuar els estudis formatius per millorar les seves oportunitats”.

Impulsant el desenvolupament dels més joves des del 2009

Des que es va posar en marxa aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa” el 2009, un total de 157 joves han pogut cursar estudis gràcies a aquesta iniciativa. De tots ells, 108 han obtingut una titulació superior a la que tenien abans de convertir-se en beneficiaris del programa, cosa que suposa que el 80 % dels joves beneficiaris han assolit amb èxit els objectius formatius plantejats en el seu pla de treball.           

En l’edició 2016 - 2017 hi han participat 46 joves, un 87 % dels quals ha acabat amb èxit els estudis. Entre d’altres, han cursat estudis de traducció i interpretació, educació social o informàtica.                                           

Acompanyament i atenció individualitzada

Amb l’objectiu de garantir que tots aquests joves assoleixin els objectius plantejats en el pla de treball, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, a través de l’Àrea de Suport a Joves tutelats i extutelats (ASJTET), s’encarrega de garantir-ne l’acompanyament i atenció individualitzada.   

Cal destacar que l’acte de reconeixement va servir, a més, per renovar el conveni de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.             

Compartir:

linkedin