El Punt de Formació Incorpora de Fundació Nova Feina aconsegueix el 70 % d'insercions laborals

El Punt de Formació Incorpora de Fundació Nova Feina aconsegueix el 70 % d'insercions laborals

Vanessa Alberich, una de les docents de les formacions, i Vanessa Fernández, tècnica d'inserció laboral de Fundació Nova Feina

Les professionals de Fundació Nova Feina ens expliquen com han sabut adaptar el seu Punt de Formació Incorpora per respondre a les exigències i particularitats de la nova normalitat. Dinamisme, molta feina en equip i persones en risc d'exclusió social amb ganes de millorar la seva ocupabilitat són algunes de les claus amb les quals s’ha aconseguit el 70 % d'insercions laborals del seu alumnat.

Un any ple de canvis, però ple de formació i inserció laboral

L'any 2020 ha estat ple de canvis”, comença reflexionant Vanessa Fernández, tècnica d'inserció laboral de Fundació Nova Feina. Entre aquests canvis, també es troben totes aquelles mesures que s'han hagut de prendre en els Punts de Formació Incorpora per establir una metodologia que permetés a les persones en risc d'exclusió social continuar formant-se amb certa normalitat.

“Aquests canvis han afectat com l'alumnat rep la formació”, continua la tècnica, i afegeix: “Malgrat les dificultats generades per la situació que hem viscut, els nostres usuaris continuaven tenint la necessitat de formar-se per augmentar les seves possibilitats d'accedir a una ocupació”.

Per part seva, Vanessa Alberich, una de les docents de les formacions, explica que el més important per a l'equip de professionals del programa Incorpora era que la nova situació no afectés la formació dels usuaris i usuàries: “Ens vam proposar que aquest canvi de formació presencial a en línia mai suposés cap mena de problema per a l'alumnat.”

La tècnica destaca, a més, que, a través de la planificació dels diferents cursos, intenten “fer una anàlisi i un diagnòstic d'aquells condicionants i barreres que impedeixen a les persones accedir a un lloc de treball”. Seguint aquesta línia, i segons les necessitats del mercat laboral actual, s'han dut a terme tres cursos en els quals han participat 90 persones en risc d'exclusió social: un curs de neteja hospitalària amb protocol COVID-19, del qual s'han fet tres edicions; un curs de personal de frescos i reposició, i un altre curs de reposició i caixa.

Formació professional, personal i digital en temps de crisi

Les formacions Incorpora es basen en la capacitació personal i professional de les persones que hi participen i en l'aplicació dels coneixements adquirits en una fase posterior de pràctiques no laborals. En aquest context, la docent de competències tècniques de les formacions d'aquest Punt de Formació Incorpora confessa que l’ha sorprès gratament que, malgrat les dificultats i la nova situació, tot s'hagi desenvolupat de manera tan àgil i normalitzada. “Tot i que semblava que les competències tècniques serien més complicades d’impartir en la modalitat en línia, hem comptat amb una gran quantitat d'eines i aplicacions que ens han permès explicar tots els continguts i conceptes, i fer tasques a través de vídeo, fotografies, etc. Tot això ha propiciat que aquesta formació resultés molt estimulant i atractiva per a l'alumnat”, resumeix la docent.

En aquest aspecte, la tècnica del programa Incorpora coincideix amb la docent: “Vam haver d'assumir el repte d'adaptar-nos a un entorn de treball on les competències digitals han estat un factor clau”. A més, la professional Incorpora també recorda que enguany han comptat amb la implantació d'una nova eina que ha facilitat molt l'aprenentatge en línia de l'alumnat: “Com a novetat en el Punt de Formació Incorpora, hem utilitzat la plataforma Accenture Emplea+, facilitada per la Fundació Accenture”, comenta la tècnica.

 

Com a resultat d'aquesta combinació d'aprenentatges teoricopràctics impartida pels professionals Incorpora, l'impuls de les competències digitals de l'alumnat i la bona predisposició per totes dues parts, s'ha aconseguit que, el 2020, el 70 % de l'alumnat del Punt de Formació Incorpora de Fundació Nova Feina hagi aconseguit la inserció laboral.

Les persones després del Punt de Formació Incorpora de Fundació Nova Feina

Són moltes les persones que han aconseguit la inserció laboral després d'haver passat pel Punt de Formació Incorpora gestionat per l'entitat Fundació Nova Feina, entre elles persones majors de 45 anys, migrants o dones en risc d'exclusió social.

D'una banda, coneixem a Miguel Torices que, amb 57 anys, no confiava gaire en les seves possibilitats d'inserció laboral. “Al principi creus que la teva edat és una barrera que cal superar, però, a poc a poc, t'adones que no hi ha cap barrera i que, ràpidament, pots agafar el ritme (...)”.

Pel que fa al seu itinerari sociolaboral en particular, el Miguel destaca que l'orientació laboral que ha tingut per part de les professionals Incorpora ha estat fonamental per guanyar confiança en si mateix. “Sempre hi són per ajudar-te a superar-ho tot”, comenta quan li preguntem pel suport rebut. A més, destaca que, gràcies a la formació i les tutories personalitzades que ha rebut, ha desenvolupat unes qualitats que, segons les seves pròpies paraules, mai va creure que fos capaç d'assolir.

Fabiola García, una altra de les alumnes d'un dels cursos del Punt de Formació Incorpora, també ens dona la seva visió i comenta que, en el seu cas, va haver de reformular els seus objectius professionals: “Això em va permetre accedir a la meva ocupació actual”, aclareix. A més, la usuària Incorpora recorda que, encara que una bona orientació laboral és vital, “l’actitud de la persona és el que produeix el canvi”.

Els Punts de Formació Incorpora s'han adaptat, no sols a escala metodològica, sinó també a escala laboral, per anar en línia amb les noves necessitats de les empreses. Així, molts d'aquests cursos s’han enfocat a formar candidats i candidates en sectors essencials en l'era COVID, com ara els supermercats, la neteja o l'atenció a persones dependents, entre altres.

Compartir:

linkedin