El programa Reincorpora inclou la modalitat EPYCO a Galícia

El programa Reincorpora inclou la modalitat EPYCO a Galícia

El programa Reincorpora amplia l’acció a La Corunya amb la modalitat EPYCO, aprofitant que es posa en marxa la segona fase d’implementació.

EPYCO és una modalitat del programa Reincorpora que centra l’actuació en un entrenament personal i competencial que busca la inclusió social i professional de les persones privades de llibertat.

Per aconseguir aquest objectiu, el programa desenvolupa una metodologia que es basa en itineraris personalitzats de reinserció sociolaboral en què es treballen els aspectes que les persones necessiten enfortir a través d’accions com sessions de coaching individual i col·lectiu.

EPYCO està impulsat per ”la Caixa” i Treball Penitenciari i Formació per al Treball, amb la col·laboració d’Acció Contra la Fam i el Fons Social Europeu.

EPYCO, un model de reinserció laboral basat en el coaching

Actualment, EPYCO està a la segona fase d’implantació territorial. A Galícia s’està implantant en alguns centres penitenciaris i centres d’inserció laboral, en concret al Centre Penitenciari de Teixeiro i el CIS Carmela Arias y Díaz de Rábago de La Corunya.

La modalitat EPYCO és innovadora en el mètode. Durant la primera fase s’ha format un equip d’alt rendiment multidisciplinari, amb diferents professions dels centres i de Reincorpora. A través de reunions setmanals de 5 hores, que inclouen sessions i dinàmiques eminentment grupals, s’ha aconseguit formar diferents equips professionals que encaixen amb els objectius que té el programa.

Els propers passos que es faran aniran encaminats a adaptar completament la metodologia EPYCO a tots els processos i, posteriorment, començaran els primers itineraris de reinserció laboral amb els participants.

Els professionals de Reincorpora: clau per al desenvolupament de la modalitat EPYCO

En aquesta nova modalitat del programa Reincopora, com fins ara, és fonamental la participació dels professionals de Reincorpora. Aquests professionals de la reinserció són essencials en els equips multidisciplinaris EPYCO pels coneixements i l’experiència que tenen en qüestions de reinserció i ocupació. Ana Suárez i Rosaura Romo són les professionals de Reincorpora de la Fundació Érguete-Integració que participen en els equips d’alt rendiment de la modalitat EPYCO en el Centre Penitenciari de Teixeiro i el CIS de La Corunya, respectivament.

El programa Reincorpora va néixer el 2011 amb l’objectiu d’ajudar les persones privades de llibertat en el procés de reinserció sociolaboral. El 2018, Reincorpora va aconseguir que es contractessin 1.209 persones, de les quals 51 van trobar una feina a Galícia.

Compartir:

linkedin