El Grup Incorpora Tarragona organitza una formació en neteja al Baix Penedès

El Grup Incorpora Tarragona organitza una formació en neteja al Baix Penedès

En el context del desenvolupament del programa Incorpora a la comarca del Baix Penedès, la Fundació Santa Teresa del Vendrell ha organitzat una formació a Calafell de neteja per a instal·lacions i equipaments.

De moment, aquesta formació, que ha tingut la participació d’una desena d’usuaris d’Incorpora, ja ha acabat la part tècnica i en les properes setmanes seguirà avançant amb la fase pràctica.

Les competències professionals en la inserció dels més vulnerables

El Curs de Neteja en Instal·lacions i Equipaments impulsat pel Punt de Formació Incorpora (PFI) que gestiona la Fundació Santa Teresa del Vendrell, entitat del programa Incorpora a Tarragona, ha acabat la fase d’aprenentatge tècnic.

Aquesta fase ha tingut una part d’aprenentatge teòric i una altra de treball de competències transversals i totes dues han inclòs les competències laborals essencials perquè els alumnes optin a aconseguir inserir-se laboralment en el sector de la neteja.

La primera s’ha centrat en els aspectes més teòrics del lloc de tècnic de neteja, com la utilització de productes, materials i maquinària, l’adaptació d’aquestes eines a les diferents superfícies o les normatives vigents de seguretat laboral i protecció mediambiental.

Per altra banda, en la part de competències transversals, els deu participants han treballat aptituds com la comunicació, el treball en equip o la presa de decisions, i han insistit en les que són més importants en el lloc per al qual se’ls ha preparat.

Amb tots aquests coneixements nous, els alumnes del curs seguiran formant-se gràcies a diferents empreses locals del sector de la neteja i l’hostaleria, i així desenvoluparan completament totes les competències professionals que hauran adquirit prèviament.

Les empreses amb responsabilitat social de la Xarxa Incorpora

Els coneixements que adquireixin les persones en risc d’exclusió social del Curs de Neteja en Instal·lacions i Equipaments durant la formació a l’empresa els serviran per aprendre a desenvolupar-se en un espai de treball real. Amb això, aconseguiran impulsar l’ocupabilitat i augmentar les possibilitats de contractació.

El paper que faran les empreses col·laboradores és fonamental per poder desenvolupar la tasca del programa Incorpora i assolir els objectius marcats en pro de la inserció laboral de col·lectius vulnerables.

Aquestes empreses amb responsabilitat social participen en el programa tant a través de la col·laboració en accions formatives impartides de manera conjunta amb els Punts de Formació Incorpora, com de la contractació directa, entre d’altres vies.

Per la seva banda, el programa Incorpora ofereix a les empreses la seva experiència en responsabilitat social empresarial, per ajudar-les a desenvolupar un pla d’RSE, i en els processos de selecció quan tinguin necessitats de personal, a més d’acompanyar-les en el procés d’integració laboral quan es produeixi una inserció laboral.

En total, des que va començar l’any, han estat 5.839 les empreses que han decidit desenvolupar la responsabilitat social empresarial amb el programa Incorpora a través de la contractació. D’aquestes, 163 han estat empreses tarragonines.

Compartir:

linkedin