“La inclusió social de les persones amb discapacitat és paral·lela a la seva inclusió laboral”

“La inclusió social de les persones amb discapacitat és paral·lela a la seva inclusió laboral”

David Maza i Claudia Valdés, tècnics Reincorpora de l'entitat ECOM, durant una videotrucada

El David i la Claudia són tècnics de prospecció i d'inserció laboral, respectivament, en ECOM, una de les entitats de Tarragona que porta en el programa Incorpora des que la iniciativa laboral de ”la Caixa” va començar la seva marxa fa ja 14 anys. Avui, ens expliquen el dia a dia de la seva entitat i com, amb atenció personalitzada i molta dedicació, acompanyen les persones amb discapacitat física o auditiva en el seu camí cap a la inserció social i laboral.

Eliminant obstacles en la inserció laboral de les persones amb discapacitat

ECOM és una entitat del Grup Incorpora Tarragona que està especialitzada en l'atenció a persones amb discapacitat física, orgànica, sensorial i pluridiscapacitat, col·lectius altament vulnerables en l'àmbit social, i també en el camp laboral. És per això que els professionals Incorpora de l'entitat són conscients del repte que suposa la inserció laboral d'aquest col·lectiu: “Les persones amb discapacitat física o auditiva són un dels col·lectius que, fins i tot en èpoques de bonança econòmica, solen tenir més dificultats d'accés al mercat laboral, ja que parteixen d'una situació de desavantatge”, comenten. Fins i tot, el David ho exemplifica amb dades d'estudis recents: “De fet, el 90,3% de les persones amb discapacitat indiquen que tenen algun tipus de barrera per accedir a una ocupació adequada, i més del 54% apunta cap a una ‘falta d'oportunitats’, és a dir, consideren que el mercat laboral no els ofereix opcions per a la seva inserció”, lamenta.

Davant aquest escenari, l'entitat de Tarragona treballa en la defensa dels drets socials i laborals d'aquesta part de la població, “volem millorar la seva qualitat de vida”, puntualitza la Claudia, i afegeix: “Per a això, ens valem de valors com l'empoderament, la inclusió, l'activisme, la participació, el compromís i la innovació”.

En el tracte amb els usuaris i usuàries és on tots dos tècnics troben l'aspecte més positiu del seu treball: “El fet de poder ajudar les persones que necessiten suport, orientació i un canvi en la seva vida és una de les coses més satisfactòries del nostre dia a dia”, comenta la tècnica d'inserció. El David continua: “Estic orgullós de saber que els estem ajudant en el seu empoderament com a persones, fent que se sentin més segurs de si mateixos, que confiïn en les seves possibilitats, fomentant la seva autoestima, i fent que cada vegada puguin ser més independents”.

Una inclusió que parteix de la societat

Tots dos tècnics estan d'acord que gran part de la millora de la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat se sustenta en què la mateixa persona cregui que és possible. “Promovem que les persones amb discapacitat, especialment les dones, prenguin consciència de la seva situació de desavantatge, però que no per això renunciïn a l'oportunitat de tenir aspiracions més enllà de les necessitats bàsiques”, aclareix la Claudia. El seu company, per part seva, ho subscriu explicant que el primer pas per aconseguir la inserció laboral és que la persona tingui la determinació que l'aconseguirà.

No obstant això, i malgrat que la voluntat dels usuaris és essencial per aconseguir una ocupació, el paper de la societat també és clau per a la seva inserció. “La inclusió social de les persones amb discapacitat és paral·lela a la inclusió laboral”, aclareix el tècnic d'ECOM. És per aquest motiu que des de l'entitat afronten cada itinerari sociolaboral de manera integral, és a dir, tenint en compte tots els agents externs que poden afectar cada persona per donar-li una resposta que s’hi ajusti. “Per posar un exemple, el transport públic moltes vegades no és accessible per a ells, no compleix els horaris, és massa car, etc., aspectes que, si no se solucionen, dificulten encara més que una persona amb discapacitat pugui anar a estudiar o desplaçar-se al seu lloc de feina”, explica la Claudia.

La prospecció empresarial amb la mirada posada en la desescalada

En aquest mecanisme de millora de la societat, també hi juguen un paper fonamental les empreses, que són les que creen ocupació i han de conjuminar esforços amb els organismes públics per millorar l'ocupabilitat dels més vulnerables. Quant a la seva relació amb les companyies, el David explica: “Sol ser bastant fluida quan s'aconsegueix construir una relació de confiança mútua, no obstant això, no és gens fàcil arribar a aquest punt. Per a això, s'ha de cuidar molt la relació”.

Ara, que a Tarragona ja es troben en fase 2 i Barcelona en fase 1, els professionals Incorpora de prospecció empresarial de totes dues províncies d'ECOM han començat a treballar de manera conjunta per veure les oportunitats laborals i de col·laboració amb empreses que estan sorgint. “Es tracta de preparar-nos per estar en el lloc correcte en el moment adequat”, afegeix el David. Per tenir una visió més real de la situació actual de moltes empreses, ECOM ha organitzat un cicle de seminaris web en el qual diferents empreses han explicat la situació del seu sector durant la crisi.

Així mateix, totes les ofertes laborals que van arribant a l'entitat es comparteixen amb la resta d'entitats del territori perquè puguin arribar al nombre més gran d'usuaris possibles i derivar candidats que s'ajustin als requisits com més aviat millor. “Ara mateix hi ha moltes persones que tenen por, baixa disponibilitat (per exemple, per haver de fer-se càrrec de menors o persones dependents), o pertanyen a col·lectius de risc, així que hem de treballar en xarxa per respondre a les necessitats de les empreses”, aclareixen des de l'entitat Incorpora.

Suport emocional davant la COVID-19

“Estem ajustant el nostre dia a dia i utilitzant molt més la tecnologia. En definitiva, innovant per continuar donant el mateix servei als usuaris i usuàries malgrat la crisi sanitària”, comenta el David, fent referència a la nova dinàmica de treball des del confinament.

No obstant això, també són conscients de la bretxa digital que existeix en moltes llars: “Ara mateix es fa evident, més que mai, la vulnerabilitat de les persones que es troben en situacions de desavantatge, per exemple, per no tenir internet o un dispositiu des del qual connectar-se”, relata la Claudia. La tècnica d'inserció laboral, a més, afegeix que, durant tot el temps que els espais comunitaris (com els punts Òmnia, els centres cívics o fins i tot les aules de la seva pròpia entitat) han estat tancats, no han fet més que “augmentar el seu aïllament i accés a cultura, oci, tràmits…”.

A la ja complicada situació que moltes persones amb discapacitat viuen, hi hem de sumar l'estrès al qual tots hem estat exposats davant la crisi de la COVID-19. És per aquest motiu que el suport emocional i psicològic per part dels tècnics està sent fonamental durant aquests mesos. El David ho explica així: “En els moments que estem vivint, ells són un col·lectiu d'especial risc. Moltes persones no han volgut veure compromesa la seva salut i han detingut la seva cerca laboral. Per això, ara estem centrant la intervenció en un suport emocional, la formació a distància, el suport en la gestió amb les administracions per accedir a les ajudes que han sortit, etc.”

La Claudia comenta que, encara que el col·lectiu amb el qual normalment treballen són les persones amb discapacitat, no s'obliden de les dones víctimes de violència de gènere. “Ens hi preocupem moltíssim, ja que dins de casa estan en una situació de molt de risc de violència. Per això, des de l'equip d'ECOM estem posant en marxa un protocol per acompanyar aquestes dones perquè les seves circumstàncies no s'agreugin a través de les tècniques d'igualtat de l'entitat”.

El Grup Incorpora Tarragona, una xarxa forta i compromesa

Les entitats del programa Incorpora treballen en xarxa, de manera que es fan suport entre si i potencien la seva efectivitat gràcies a la unió d'esforços. “Ens agrada poder compartir ofertes; així sabem que, si els nostres usuaris i usuàries no acaben de donar el perfil que busca alguna de les empreses, darrere hi tenim un ventall més ampli de possibilitats gràcies a les 12 entitats del territori que, segurament, podran aportar més candidatures”, aclareix el David, que és qui s'encarrega en l'entitat de la relació amb les empreses. La Claudia afegeix: “Això ens fa sentir orgullosos de treballar en equip i poder donar més oportunitats a les persones que, al cap i a la fi, són la nostra raó de ser”.

Així mateix, tots dos professionals Incorpora coincideixen que davant aquesta crisi sanitària és quan més palesa s'ha fet “la importància de construir una xarxa forta d'entitats”. “Anem tots a l'una per donar resposta a les noves necessitats que han sorgit i les que sorgiran. En el Grup Incorpora Tarragona som un equip fort i compactat que acompanya, amb obstinació i efectivitat, les persones i les empreses”, conclou la Claudia.

Al llarg del 2019, el Grup Incorpora Tarragona va facilitar la inserció de 309 persones amb discapacitat gràcies al treball en xarxa de les seves 12 entitats i la contractació de 332 empreses socialment responsables.

Compartir:

linkedin