Incorpora Salut Mental llança una guia de suport a tècnics per valorar si la persona atesa està preparada per a l’ocupació

Incorpora Salut Mental llança una guia de suport a tècnics per valorar si la persona atesa està preparada per a l’ocupació

16 factors d’èxit per a la integració laboral de persones amb problemes de salut mental

La persona atesa està un moment òptim per iniciar l’itinerari laboral? Està preparada la inserció a l’empresa ordinària? La seva motivació per treballar és real? És convenient proposar-li una derivació a un servei especialitzat en salut mental? Des de l’entitat podem oferir-li la millor resposta?

Quan un tècnic està acompanyant a l’ocupació a persones amb problemes de salut mental i no és especialista en aquest àmbit, li poden sorgir dubtes en relació amb la manera d’intervenir o com explorar si estan preparades, o no, per a la inserció laboral a l’empresa ordinària.

Per això, des de la línia de Salut Mental del programa Incorpora s’ha desenvolupat una guia de salut mental de suport per a tècnics a l’hora d’afrontar aquests o altres dilemes a partir de la identificació de 16 factors rellevants per valorar la idoneïtat d’una inserció.

El material, que porta per títol ‘Guia de suport a la presa de decisions amb perspectiva de salut mental en l’acompanyament a la integració sociolaboral’, permet als professionals d’ocupació determinar si la persona atesa està preparada per iniciar un procés d’inserció laboral a través d’una exploració conjunta d’aquests 16 factors proposats que s’agrupen, alhora, en quatre dimensions:

  1. Salut
  2. Suport
  3. Ocupació
  4. Competències

A més, i per facilitar la tasca del tècnic, proposa exemples d’indicadors que poden ajudar a valorar si la persona compleix, o no, cadascun dels factors. La guia recalca que cap factor és definitiu en si mateix, sinó que és la suma o la combinació de diversos d’ells el que pot ajudar a plantejar l’orientació.

Un material pràctic i contrastat

Aquesta guia és fruit d’un treball col·laboratiu de la Xarxa Incorpora. Va ser dissenyada per l’Oficina Tècnica de Salut Mental i professionals de nou entitats Incorpora especialitzades en aquest àmbit del Grup Incorpora Barcelona i, posteriorment, es va sotmetre a la revisió i validació d’un panel d’experts de deu entitats més de diferents grups Incorpora. Es tracta, doncs, d’una eina contrastada i basada en l’experiència de professionals especialitzats.

Alhora, el material té la clara vocació de ser útil per al dia a dia del tècnic Incorpora. Per això, a més d’identificar indicadors que permetin avaluar cadascun dels 16 factors, inclou un arbre de presa de decisions que permet als tècnics arribar en cada cas a la resposta més encertada sobre si la persona es troba en un bon moment per a la inserció laboral. A l’arbre s’hi plantegen diferents preguntes, i les respostes condueixen sempre a dos possibles escenaris: continuar acompanyant la persona o proposar-li una derivació a un recurs més especialitzat.

Aquest material respon a la voluntat del programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa” de donar suport especialitzat a tots els tècnics de la xarxa per afavorir que les persones beneficiàries puguin ser ateses a qualsevol entitat, amb independència de quin sigui el seu col·lectiu diana.

Compartir:

linkedin