Els tècnics del Grup Incorpora Extremadura es formen en salut mental

Els tècnics del Grup Incorpora Extremadura es formen en salut mental

Setze tècnics i tècniques del Grup Incorpora Extremadura han realitzat una formació en línia sobre salut mental a través de casos reals atesos per les entitats del grup per intentar resoldre dubtes sobre com ajudar les persones amb aquest tipus de trastorns en el seu camí cap a la inserció sociolaboral.

La docència de la sessió, organitzada des de la línia de salut mental del programa Incorpora, va anar a càrrec d’una de les entitats referents del grup, Fundación Sorapán de Rieros, i va comptar amb el suport de FEAFES Salud Mental, l’altra entitat del grup especialitzada en aquest àmbit.

La formació es va dissenyar a mida per al grup, a partir dels dubtes i dilemes que els havien sorgit als tècnics i tècniques d’orientació laboral durant l’acompanyament de persones amb problemes de salut mental. Per a això, l’Oficina Tècnica de salut mental va elaborar un qüestionari que es va passar entre les entitats del grup.

Buscant les millors respostes

En el seu afany de seguir millorant contínuament, el Grup Incorpora Extremadura va posar en marxa aquesta formació per resoldre de forma conjunta totes les preguntes i incerteses que poguessin tenir els tècnics sobre aquesta línia d’acció del programa, especialment en un moment en què la salut mental és un dels aspectes que més s’ha vist afectat durant la pandèmia.

El taller es va realitzar en línia i la majoria de temes es van dividir en dos blocs diferenciats. D’una banda, alguns dels tècnics van plantejar casos pràctics d’usuaris amb problemes de salut mental per intentar buscar les millors solucions a situacions reals. D’altra banda, es va reflexionar sobre qüestions més generals amb què solen trobar-se els tècnics i tècniques d’Incorpora Salut Mental, amb l’objectiu de trobar les vies d’actuació més òptimes i marcar un protocol d’actuació comú que els ajudi en el seu dia a dia.

Un exemple de dubte que van transmetre diversos dels tècnics va ser com saber detectar quan una persona té un problema de salut mental per tractar d’abordar aquest trastorn des de la perspectiva correcta al més aviat possible.

La primera acció proactiva d’Incorpora Salut Mental Extremadura

Malgrat que els tècnics d’Incorpora Salut Mental sempre estiguin buscant la forma de millorar els seus processos, aquesta és la primera vegada que s’organitza un taller formal per buscar les millors solucions de forma comuna. La Pilar Càceres, tècnica de Feafes Salud Mental Cáceres, ho valora així: “És la primera vegada que participo en un taller així, i ha estat molt productiu i positiu, ja que tots els participants hi hem estat molt implicats. Tots hem aportat els nostres coneixements per tal d’ajudar la resta de companys, resoldre els seus dubtes i plantejar alternatives”.

Aquesta mena d’activitats pràctiques són la millor manera de formar el grup d’entitats que treballen amb persones amb problemes de salut mental, ja que, a més d’aportar diferents punts de vista, comparteixen experiències i inquietuds. La Pilar puntualitza: “Aquest tipus de trobades són molt útils perquè, a la fi, ens ajudem, podem aprendre els uns dels altres, i compartim coneixements”.

Promovent la salut mental a la feina

Tenir una vida laboral activa és una de les millors eines per a la inserció social de les persones amb problemes de salut mental. És per això que Incorpora Salut Mental acompanya persones amb aquest tipus de trastorns amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a una ocupació de qualitat que els aporti estabilitat i autonomia.

Per aconseguir aquesta finalitat, s’estudia cada cas de forma individual i es busquen les eines que més s’ajustin a cada persona, així com a les seves preferències i experiència prèvia.

Segons les estadístiques, s’estima que una de cada quatre persones patirà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, així que és clau potenciar el suport en aquesta línia. D’aquesta premissa parteix la tècnica de Feafes Salud Mental quan comenta que “les entitats en són conscients i, per això, estan molt interessades en el camp de la salut mental independentment del fet que el seu col·lectiu d’atenció siguin o no les persones amb problemes d’aquest tipus”. Si t’interessa aquest aspecte, et recordem que tens disponible el curs en línia Promociona la integració laboral de persones amb trastorn mental dirigit a professionals 

Compartir:

linkedin