El Grup Incorpora Balears promou la inserció laboral al sector primari mitjançant la formació

El Grup Incorpora Balears promou la inserció laboral al sector primari mitjançant la formació

El Grup Incorpora Balears segueix treballant en la seva xarxa de col·laboradors a les illes per fomentar la inserció laboral de col·lectius vulnerables en aquells sectors on hi ha necessitat de personal. Tant és així, que el Grec, entitat col·laboradora del grup, ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Social La Sapiència i la Unió de Pagesos per iniciar una formació de peó agrícola i jardineria al Punt de Formació Incorpora que gestiona.

La signatura de l’acord, que s’ha dut a terme a la casa de colònies de Binicanella, ha servit per formalitzar aquest acord que té com a objectiu impulsar les insercions laborals de persones en risc d’exclusió social al sector primari de les illes.

A través d’aquesta formació, està previst formar els seus participants, no només en els coneixements necessaris per desenvolupar el lloc de peó agrícola i jardineria, sinó també en aquelles competències transversals que més útils els poden ser a l’hora de buscar i mantenir una feina.

Un curs teoricopràctic amb un objectiu clar: la inserció laboral

El curs, que acaba de començar, compta amb 12 persones en risc d’exclusió que es formaran en una professió amb una demanda clara de personal al territori.  La formació durarà fins a mitjans de febrer i tindrà una durada de 200 hores de formació teòrica especialitzada, però, sobretot, de formació pràctica en les instal·lacions i diferents terrenys agrícoles de què disposen els organismes implicats.

Com a part final d’aquesta formació, tots els i les alumnes desenvoluparan pràctiques no laborals durant 80 hores per poder aplicar tots aquells coneixements adquirits durant la formació més teòrica. D’aquesta manera, tindran la seva primera presa de contacte amb l’empresa real, i guanyaran en confiança i seguretat davant el següent pas: la recerca d’una ocupació.

Igualtat d’oportunitats i responsabilitat social per impulsar l’ocupació dels més vulnerables

Les tres parts implicades en aquesta formació Incorpora treballen sota els mateixos principis d’igualtat d’oportunitats i responsabilitat social. Una filosofia que comparteixen i que els ha portat a segellar aquest acord que esperen que doni els seus primers fruits just després de finalitzar aquesta primera formació.

D’una banda, la Fundació La Sapiència treballa i organitza programes d’inserció laboral per ajudar les persones amb més dificultats a l’hora de trobar una feina estable. Així mateix, el GREC, dins del marc de la iniciativa laboral de la Fundació ”la Caixa” —de la qual forma part des de fa més de deu anys—, també busca promoure i facilitar la inserció laboral dels col·lectius vulnerables i detectar aquells sectors on hi ha més demanda.

Finalment, la Unió de Pagesos és un sindicat d’agricultors i ramaders de Mallorca que defensa els drets i interessos dels pagesos mallorquins des de 1977. 

Compartir:

linkedin