Els alumnes del Punt de Formació Incorpora de Procomar Valladolid Acoge continuen amb la seva formació a distància

Els alumnes del Punt de Formació Incorpora de Procomar Valladolid Acoge continuen amb la seva formació a distància

Tutoria conjunta dels alumnes del Curs de Personal de Magatzem a través de l'aplicació Zoom

Francisco José Da Tascó, tècnic del Punt de Formació Incorpora (PFI) de Procomar Valladolid Acoge, ens explica com, des de la distància, han adaptat el Curs de Personal de Magatzem davant la crisi de la COVID-19. Molta obstinació, motivació i noves tecnologies són les eines bàsiques per fer-ho possible. Coneixem l'adaptació de tot el procés de mans del formador.

Quan es va decretar l'estat d'alarma, l'entitat Incorpora Procomar Valladolid Acoge no va tenir més remei que tancar les portes de les seves oficines i cancel·lar totes les activitats presencials que estaven actives, entre elles, el Curs de Personal de Magatzem que s'estava desenvolupant en el Punt de Formació Incorpora que gestiona l'entitat.

No obstant això, com sempre, el programa Incorpora es va valer de la seva adaptabilitat per trobar un pla alternatiu que permetés als alumnes continuar amb la seva formació a distància. El Francisco ho explica així: “Quan es presenten imprevistos d'aquest tipus, a la primera reacció de sorpresa, li segueix immediatament la de buscar solucions ràpides i òptimes per continuar endavant. Així que ens vam posar a donar-li voltes i vam comprovar satisfets que teníem recursos suficients per poder continuar desenvolupant les classes de manera digital, i crear, així, una aula virtual per als nostres alumnes”.

En temps de confinament, formació en línia

Per continuar amb la formació a distància, Procomar Valladolid Acoge ha optat per la plataforma Moodle, una de les més utilitzades a escala mundial i que, a més, ja la feia servir l'entitat del Grup Incorpora Castilla y León. “Així vam poder aprofitar recursos dels quals ja disposàvem”, puntualitza el Francisco. Així mateix, i per facilitar l'ús de Moodle, el formador va crear un manual amb instruccions i imatges per facilitar l'accés dels alumnes a la plataforma.

Per començar, es van pujar tots els continguts del temari a la plataforma des del punt on s'havia quedat la formació quan es va decretar el confinament. “No sols pugem continguts teòrics, sinó també material complementari (articles, exemples pràctics, vídeos explicatius…) i avaluem el progrés dels alumnes a través de proves i qüestionaris tipus test”.

Una de les claus de les formacions Incorpora és que, a més del treball en grup, es dona suport individual a cadascun dels alumnes per reforçar les manques de cada persona i resoldre els dubtes de manera individual. “L'alumnat rep suport a través de tutories realitzades per Zoom i Hangouts per a videotrucades, i aplicacions de missatgeria. A part de les tutories individuals, setmanalment realitzem una tutoria grupal”, detalla el Francisco.

El seguiment del curs compta, a més, amb un espai per a dubtes i tutories: “Hem creat un fòrum amb preguntes d'actualitat perquè els alumnes comparteixin les seves impressions durant aquest temps”.

Formació a distància, prova superada

Encara que és la primera vegada que una formació presencial de Procomar ha passat a ser en línia, l'adaptació a aquest nou escenari de treball ha estat molt bona per part de tots i ha demostrat, una vegada més, el compromís d'alumnes i formadors. “Tots els i les alumnes han hagut d'adaptar-se a aquesta nova situació i l'han acceptat amb total naturalitat i, sobretot, amb ganes de continuar aprenent”, explica orgullós el Francisco, i afegeix: “Estem molt satisfets amb l'acolliment”.

Malgrat el desconcert inicial, el formador del PFI reflexiona que la formació a distància ha fet que els alumnes potenciïn encara més algunes aptituds molt valuoses en l’àmbit personal: “Aquest nou sistema de formació ha fet que siguin els mateixos participants qui marquin el seu propi ritme de treball. Això fa que, al seu torn, hagin de posar en pràctica competències personals molt importants com la responsabilitat, el compromís, l'adaptabilitat, la flexibilitat o la gestió del temps, entre altres”, i afegeix: “Progressivament, estan llegint els continguts, fent preguntes, i realitzant els tests i qüestionaris que els hem plantejat”.

“D'altra banda, per reforçar els aprenentatges que ha rebut l'alumnat en competències transversals en els últims mesos, estem utilitzant Emplea+”, comenta el formador. Aquesta iniciativa de la Fundació Accenture pretén ajudar les persones més vulnerables a millorar les seves competències clau amb l'objectiu de formar part activa del mercat laboral.

“La formació pràctica es completarà segons l’establert més tard o més d'hora”

Quan la formació presencial es va haver d'adaptar al confinament, Procomar Valladolid Acoge ja tenia acordades les col·laboracions amb diverses empreses per al bloc tècnic i les pràctiques no laborals que, davant aquesta nova situació, es van haver de cancel·lar. No obstant això, el Francisco llança un missatge d'optimisme i recorda que “la formació pràctica es completarà segons l’establert més tard o més d'hora”.

Totes les entitats Incorpora han vist com han hagut d'adaptar els seus processos i dinàmiques a la crisi sanitària que estem vivint. Bon exemple d'això són el contacte amb empreses i usuaris que ha passat a fer-se des de casa, com ens explica el Grup Incorpora Girona, o noves oportunitats laborals per cobrir, com ens relaten des del Grup Incorpora Barcelona.

Compartir:

linkedin