La Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu destinen 2,4 milions d’euros al foment de l’ocupació jove

La Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu destinen 2,4 milions d’euros al foment de l’ocupació jove

La Fundació ”la Caixa” posa en marxa la tercera edició de Feina Jove, una iniciativa cofinançada entre l'entitat i el Fons Social Europeu, amb l'objectiu de facilitar a les empreses la creació de llocs de treball per a persones joves. Aquesta acció se suma així a la incessant tasca que duu a terme la Fundació “la Caixa” en pro de la inserció laboral de joves, entre altres col·lectius vulnerables, a través dels diferents programes socials vinculats a l’ocupació que promou.

Les sol·licituds poden presentar-se des del 24 de febrer de 2021 a la següent pàgina web: Feina Jove

Feina Jove: impulsant la inserció laboral dels joves     

Amb una inversió de 2,4 milions d'euros, la iniciativa vol fomentar l'ocupació jove, estable i de qualitat a través d'ajudes directes a empreses, inclosos empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per la contractació de joves desocupats d'entre 16 i 29 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Feina Jove de la Fundació ”la Caixa” té l'objectiu final de contribuir a la reducció de la desocupació entre els joves, dinamitzant a la vegada l'activitat empresarial i el creixement econòmic.

Una acció per potenciar la responsabilitat social corporativa de les empreses

Fins ara, en les dues anteriors edicions, la Fundació ”la Caixa” ha ajudat a facilitar la inserció laboral de 2.805 joves en el marc de Feina Jove. Per això, s'ha comptat amb la col·laboració de 1.829 empreses amb compromís social que s'han mostrat interessades en la iniciativa i els beneficis de contractar joves, una acció que, a més, els ajudarà a potenciar les seves polítiques de responsabilitat social corporativa. Així mateix, el 70 % de les insercions laborals d'aquests joves han estat indefinides.

«La nova crisi internacional provocada per la pandèmia per coronavirus està castigant de nou un col·lectiu vulnerable que ja patia altes taxes de desocupació. Enfront d'aquesta realitat, el programa Feina Jove vol ser una ajuda per a les empreses i contribuir així al desenvolupament econòmic, però també garantir un futur millor per als joves», explica el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidro Fainé.

Els requisits per accedir a les ajudes de Feina Jove

Les ajudes d'aquesta tercera edició de Feina Jove estaran disponibles fins al 15 de març del 2022, i es podran ser concedides a un màxim de deu persones joves per entitat o empresa.

Els principals requisits que hauran de complir els destinataris finals de Feina Jove per a ser contractats són els següents:

  • Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de la formalització del contracte.
  • Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de la contractació.

Així mateix, existeixen dues modalitats de contractes subvencionables:

  • Contracte de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de sis mesos i amb un import màxim d'ajuda de 4.200 euros.
  • Contracte indefinit, amb un període mínim de permanència de sis mesos i ampliable a dos períodes successius de tres mesos cadascun, fins a un màxim de dotze mesos i una ajuda total de 9.600 euros.

La inserció de persones en risc d’exclusió social, un objectiu estratègic de la Fundació ”la Caixa”

La inserció laboral de joves, entre altres col·lectius vulnerables, sempre ha estat un objectiu estratègic de la Fundació ”la Caixa” per oferir igualtat d'oportunitats laborals a aquelles persones que tenen més dificultats per accedir a una feina.

Així, Feina Jove se suma a la resta d'iniciatives enfocades a lluitar contra la desocupació, el màxim exponent de les quals és el programa Incorpora que, des del 2006, ha facilitat més de 270.000 llocs de feina a persones en situació de vulnerabilitat.

D'altra banda, el Fons Social Europeu és el principal instrument financer per fomentar la feina entre els socis comunitaris i promoure una major cohesió econòmica i social dins dels països de la Unió Europea.

A més de Feina Jove, la Fundació “la Caixa” també desenvolupa, en col·laboració amb el Fons Social Europeu, Més Feina, l'objectiu del qual és promoure projectes que afavoreixin la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social a través d'itineraris integrats i personalitzats que facilitin la seva inserció laboral.

Iniciativa cofinançada per:

Logo Fons Social EuropeuLogo Fundació "la Caixa"

Compartir:

linkedin