La Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu destinen 2,1 milions d’euros més per a la generació d’ocupació juvenil

La Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu destinen 2,1 milions d’euros més per a la generació d’ocupació juvenil

La Fundació ”la Caixa” llança la quarta convocatòria de Feina Jove, una iniciativa cofinançada entre l'entitat i el Fons Social Europeu, amb l’objectiu de continuar incentivant la generació d’ocupació jove, estable i de qualitat, i contribuir a la reducció de l'atur juvenil a Espanya a través d'ajuts directes a empreses i entitats per a la contractació i creació de llocs de treball per a joves en risc d'exclusió social.

Les sol·licituds per aquests ajuts a la contractació de persones joves poden presentar-se des del 22 de novembre de 2022 a la pàgina de Feina Jove.  *Convocatòria tancada per esgotament presupuestari.

Feina Jove: ajuts per a empreses socialment responsables

En els últims anys, s’han detectat uns nivells elevats d'atur juvenil tant a Espanya com a la resta d’Europa. Amb l’objectiu de lluitar contra aquesta situació i millorar la posició socioeconòmica dels joves europeus, el Consell Europeu va crear la iniciativa de Feina Jove per finançar mesures d’ocupació juvenil a regions europees amb taxes d’atur juvenil superiors al 25 %.

L’Estat espanyol, per la seva banda i seguint les recomanacions europees, va establir el Pla Nacional de Garantia Juvenil, el qual recull un catàleg comú d’actuacions desenvolupades pels agents que intervenen en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ).

Amb el propòsit de lluitar contra l'augment de l'atur juvenil i facilitar a les empreses la contractació de persones joves, de més de 16 anys i de menys de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la Fundació ”la Caixa” ha llançat la quarta edició de Feina Jove, que compta amb un finançament total de 2,1 milions d’euros.

A través d’ajuts directes a empreses, inclosos empresaris, autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, la iniciativa Feina Jove i la Fundació ”la Caixa” pretenen beneficiar el nombre més alt possible de joves a l'atur i, a la vegada, dinamitzar l'activitat empresarial i el creixement econòmic.

Com accedir als ajuts per a empreses de Feina Jove

El termini de la sol·licitud per a ajuts d’aquesta quarta edició de Feina Jove inicia el 22 de novembre i finalitza un cop s’hagi esgotat el crèdit disponible o, en cas que no s'esgoti, el 31 de març de 2023.

Els requisits principals que hauran de complir els destinataris finals de Feina Jove per ser contractats són els següents:

  • Tenir entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment de la formalització del contracte.
  • Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de la contractació.

Així mateix, el tipus de contracte subvencionable ha de complir amb aquestes condicionalitats:

  • Contracte indefinit, amb una subvenció màxima de sis mesos, amb un període mínim de permanència de sis mesos. L’import màxim dels ajuts és de 4.800 € per contracte.

La inserció de persones en risc d'exclusió social, un objectiu estratègic de la Fundació ”la Caixa”

La inserció laboral de joves en risc d'exclusió social, entre altres col·lectius vulnerables, sempre ha sigut un objectiu estratègic de la Fundació ”la Caixa” per oferir igualtat d’oportunitats laborals a aquelles persones que tenen més dificultats per accedir a una feina.

D’aquesta manera, Feina Jove se suma a la resta d’iniciatives enfocades a lluitar contra l’atur. El programa Incorpora n’és el màxim exponent ja que, des del 2006, ha facilitat més de 325.669 insercions laborals de persones en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, el Fons Social Europeu és el principal instrument financer per fomentar l’ocupació entre els socis comunitaris i promoure una millor cohesió econòmica i social dins dels països de la Unió Europea.

A més de Feina Jove, la Fundació ”la Caixa” també desenvolupa, en col·laboració amb el Fons Social Europeu, el programa Més Feina, l’objectiu del qual és promoure projectes que afavoreixin la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social a través d’itineraris integrats i personalitzats que facilitin la seva inserció laboral.

Iniciativa cofinançada per:

Compartir:

linkedin