Trobades en línia per destacar el valor de les empreses socialment responsables

Trobades en línia per destacar el valor de les empreses socialment responsables

Ana Anoro, responsable de la Residència Danae; Eva Gàmez, tècnica d'ocupació del Consorci Badalona Sud, i Judit Sarrate, prospectora empresarial de la Fundació Intermedia durant una videotrucada.

El programa Incorpora sempre ha encoratjat empreses de tot el territori a promoure les accions que impactin positivament en la societat, entre les quals es troba la inserció laboral de col·lectius vulnerables. Avui, de la mà de Fundació Intermedia, coneixem com l'entitat realitza aquesta labor d'acompanyament a les persones socialment responsables com, per exemple, la Residència Danae, amb la qual realitza un treball conjunt sota els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.

Des de 2013, la Fundació Intermedia, entitat del Grup Incorpora Barcelona, treballa en col·laboració amb el Consorci de Badalona Sud (CBS) –organisme creat per l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya– en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen a Badalona, especialment les que més dificultats tenen al districte Badalona Sud.

Per fomentar aquesta línia d'acció, l'entitat, juntament amb CBS, ha realitzat en els últims anys diverses accions de sensibilització per involucrar les empreses de la zona en el canvi cap a una societat més justa i amb oportunitats per a tothom. Aquest conjunt d'iniciatives, que s'agrupen sota el nom "Badalona, territori socialment sostenible", ha establert aliances estratègiques amb organismes i empreses per generar riquesa social, però també laboral.

Encara que a mesura que passa el temps, cada cop són més les empreses que es mostren compromeses amb els col·lectius vulnerables i potencien així les seves polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC), encara queda molta feina per fer. Fundació Intermedia n'és conscient i, per això, el seu treball de prospecció empresarial també recorda a les empreses que ser socialment responsable no només repercuteix a la societat en general, sinó que també és un benefici en particular per a la companyia que adopta aquesta manera de treballar. Tant és així, que les empreses socialment responsables noten una millora en la seva productivitat, reforcen la seva imatge de marca i compten amb una major motivació dels seus treballadors, entre altres avantatges directes d'apostar per la Responsabilitat Social Corporativa.

El programa Incorpora, per la seva banda, a part de sensibilitzar les empreses perquè apostin per la vessant més solidària i social, també les acompanya en altres necessitats del seu dia a dia, com dubtes sobre contractació, processos de selecció o derivació de persones en pràctiques no laborals per formar-se d'acord amb les necessitats de personal de l'empresa.

Trobades a la distància amb empreses

L'ajuda a les empreses s'ha fet especialment patent en la crisi sanitària que estem vivint. Durant aquest temps, els professionals de la Fundació Intermedia han seguit al costat de les empreses per mostrar-los el seu suport i coneixement expert en tots els dubtes i necessitats que els hagin pogut sorgir.

D'aquesta manera, l'entitat ha mantingut el contacte constant amb totes elles a través de trucades, correus electrònics i videoconferències, on s'han tractat els temes que més han preocupat els empresaris, però també on s'han buscat oportunitats laborals per als usuaris i usuàries del programa.

Dins de les empreses socialment responsables que col·laboren amb la Fundació, hi ha la Residència Danae, una empresa que, en paraules de representants de l'entitat Incorpora, destaca "per la seva gestió de la crisi sanitària i la seva aposta per l'excel·lència empresarial".

La col·laboració de la residència amb el programa Incorpora s'ha centrat en l'acolliment d'estudiants en pràctiques no laborals i la derivació de vacants laborals per als seus usuaris i usuàries de l'àmbit de l'atenció a persones dependents. La responsable del centre, l'Ana, confessa que està molt satisfeta amb l'atenció rebuda: "El millor de tot ha estat l'atenció rebuda per part dels tècnics i tota l'ajuda que ofereixen en el moment que necessitem personal i persones en pràctiques".

Sobre les perspectives de futur al costat del programa d'inserció laboral de "la Caixa", la responsable de la residència comenta: "Continuarem col·laborant amb el programa Incorpora i les necessitats que puguin sorgir per donar resposta a la societat, contribuint, així, a la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables: junts, ara més que mai!".

La prevenció, clau a la primera línia de la COVID-19

Per conèixer de prop la gestió de l'estat d'alarma de la residència i mostrar-los el seu suport, la Judit Sarrate, prospectora empresarial de la fundació, juntament amb l'Eva Gàmez, tècnica d'ocupació del Consorci Badalona Sud, es van reunir mitjançant videotrucada amb l'Ana Anoro, la responsable de la Residència Danae. A través d'aquesta trobada virtual, les professionals de la inserció han pogut conèixer com, dins dels estàndards de responsabilitat social que compleix l'empresa, la direcció del centre es va anticipar a les mesures de seguretat i higiene que han permès garantir la salut de les persones que treballen a la residència, però també la dels seus usuaris.

El centre va implementar, de manera voluntària i setmanes abans que es decretés l'estat d'alarma, mesures que a dia d'avui han pogut protegir la seguretat i la salut de totes les persones que conviuen a diari a la residència, tant treballadors com usuaris. La responsable del centre ens explica el desencadenant d'aquesta reacció prematura: "La filla d'una treballadora va tornar d'Itàlia a principis de febrer i, com a mesura preventiva, la vam posar en quarantena. Quan la COVID-19 no havia arribat aquí, vam pensar en els nostres treballadors, els residents i les seves famílies".

Davant d'aquesta situació, l'Ana comenta que alguns els van titllar d'exagerats, però ara agraeix haver confiat en la seva cautela i recorda totes les mesures que han fet possible no patir les conseqüències de la pandèmia. "Tot i que de vegades crèiem que pecàvem de massa prudents, vam començar a establir protocols interns i vam començar a demanar mascaretes, bates, a realitzar controls de temperatura i a establir mecanismes per garantir les distàncies de seguretat (...) A més, vam establir mesures de control intern amb neteges massives, distàncies de seguretat entre residents i higiene dels objectes bàsics diaris (cadires, tauletes, etc.), desinfeccions de peus i mans com a sistema de protecció col·lectiva, entre altres", resumeix.

Així mateix, la responsable del centre explica que es van limitar les visites ja des de principis de març, quan no hi havia cap obligació al respecte i malgrat que algunes famílies podien no estar-hi d'acord, "en aquell moment no hi havia cap restricció", recorda.

La comunicació interna ha estat una altra de les apostes de la Residència Danae per combatre la por i la incertesa que acompanya la COVID-19 entre treballadors, usuaris i famílies. Per acabar, l'Ana reflexiona: "Encara que mai havíem treballat amb mascaretes, ens les vam voler posar des del principi, i encara que moltes famílies creien que estàvem exagerant, quan hem tornat a permetre les visites, ho han agraït. Hem fet el que sabem fer millor, cuidar les persones!".

Compartir:

linkedin