Interserve s’adhereix al Grup Incorpora Balears per fomentar la inserció laboral de col·lectius vulnerables

Interserve s’adhereix al Grup Incorpora Balears per fomentar la inserció laboral de col·lectius vulnerables

D’esquerra a dreta i de baix a dalt: Juan Pablo Rosano, coordinador del Grup Incorpora de Balears; Ana Ribas, supervisora d’Interserve Balears; Xantal Laplana, coordinadora d’Entitats d’Interserve; Marga Barros, tècnica d’Intermediació i Prospecció laboral de PREDIF-IB; Eva López, responsable de Formació de PREDIF-IB, i Alessandro Marinelli, president de PREDIF-IB.

L’empresa multiserveis Interserve ha firmat un acord de col·laboració amb el programa Incorpora a Balears per promoure la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, especialment de persones amb discapacitat.

A la firma del conveni hi han participat Juan Pablo Rosano, coordinador del Grup Incorpora Balears; Ana Rivas, cap d’Operacions d’Interserve, i Xantal Laplana, coordinadora d’entitats de l’empresa. També hi han acudit tres representants de Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (PREDIF), en concret, Alessandro Marinelli, president de PREDIF-Illes Balears; Eva López, responsable de Formació de PREDIF-IB, i Marga Barros, tècnica d’Intermediació i Prospecció laboral del mateix organisme.

En el marc d’aquest conveni, Interserve es compromet a fomentar la contractació de persones en risc d’exclusió en col·laboració amb el programa Incorpora. A partir d’aquest acord, l’empresa multiserveis informarà les entitats del Grup Incorpora Balears dels diferents perfils que cal cobrir perquè aquestes derivin usuaris compatibles amb els requisits de cadascun d’ells. Per la seva banda, el programa donarà suport a l’empresa en polítiques de responsabilitat social corporativa i oferirà assessorament gratuït abans, durant i després de la inserció laboral dels treballadors.

Un acord de col·laboració que ja ha donat fruits

Des que Interserve ha entrat a formar part de les empreses col·laboradores del Grup Incorpora Balears, el treball conjunt entre la iniciativa laboral de ”la Caixa” i l’empresa ja ha facilitat les primeres insercions. Tant és així que ja s’han aconseguit vuit insercions laborals. Tres persones han començat a treballar en una empresa de neteja i cinc, en tasques de neteja d’avions i recollida de residus a l’aeroport.

De les vuit persones que han aconseguit un lloc de treball a Interserve, cinc són persones amb discapacitat, un dels col·lectius que més dificultats troba a l’hora de buscar feina degut als estigmes socials que existeixen entorn de la discapacitat en l’àmbit laboral.

El 2019, el Grup Incorpora Balears va facilitar la inserció laboral de 162 persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial a la comunitat a través del treball en xarxa de les seves 15 entitats socials.

Interserve, compromesos amb les persones amb discapacitat

Interserve PLC España és una empresa multiserveis que compta amb 40 anys d’experiència en diversos sectors. Tot i que va començar el seu recorregut en l’àmbit de la neteja per al sector dels transports, a poc a poc ha anat expandint el seu negoci a altres àmbits, com el de l’administració, la gestió de residus o els serveis auxiliars de conserges o control d’accessos.

El grup, a més, compta amb el seu propi Centre Especial de Treball per a persones amb discapacitat des del 2012, a través del qual potencia la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat de tota mena per fomentar la seva autonomia i independència social i laboral.

Compartir:

linkedin