Mutua Universal i el programa Incorpora, junts per la inserció laboral de les persones amb discapacitat

Mutua Universal i el programa Incorpora, junts per la inserció laboral de les persones amb discapacitat

A la foto, d’esquerra a dreta, Juan Antonio Güell, director gerent de Mutua Universal, i Marc Simón, subdirector general de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Mutua Universal i l’Obra Social "la Caixa" han signat un conveni de col·laboració per fomentar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través del programa Incorpora. Mitjançant aquest acord, es pretén incrementar la contractació de persones amb discapacitat, com també la prestació d’informació, formació i assessorament a les empreses que participin en aquesta actuació.

El conveni el van signar Juan Antonio Güell, director gerent de Mutua Universal, i Marc Simón, sotsdirector general de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Un pas més cap a la igualtat d’oportunitats

En el marc d’aquest conveni, Mutua Universal es compromet a fomentar la integració social i laboral dels treballadors d’empreses mutualistes i dels seus propis treballadors que, a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional, presentin discapacitat o es trobin en risc d’exclusió social.

Per la seva banda, el programa Incorpora oferirà informació i assessorament especialitzat sobre subvencions i ajudes a la contractació i a la creació de llocs de treball per a persones amb especials dificultats d’inserció. El programa donarà, a més, acompanyament a les persones ateses per mitjà d’un itinerari de capacitació elaborat pels seus tècnics especialitzats.

Incorpora: foment de la integració laboral

Des que es va crear, el 2006, el programa Incorpora construeix ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral per crear un clima de col·laboració i oportunitats per a les persones amb especials dificultats per trobar feina. La iniciativa s’adreça a col·lectius com ara persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, immigrants, exreclusos, víctimes de violència de gènere i aturats de llarga durada.

Incorpora ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social corporativa, en aquest cas, centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com també l’oportunitat de poder contribuir a millorar el seu entorn més immediat reduint l’atur.

Mutua Universal, compromesa amb els més vulnerables

Mutua Universal és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb presència a tot el territori nacional. Fundada el 1907, Mutua Universal presta serveis a més de 160.000 empreses associades i a més d’1.300.000 treballadors. Actualment, té més de 1.800 empleats i disposa de 136 centres de treball.

Compartir:

linkedin