El programa Incorpora impulsa més de 30.000 insercions laborals de col·lectius vulnerables el 2018

El programa Incorpora impulsa més de 30.000 insercions laborals de col·lectius vulnerables el 2018

Durant el 2018, el programa Incorpora ha aconseguit facilitar vora 31.000 insercions laborals a persones en risc d’exclusió social.

Aquesta xifra, un 7 % més que l’any anterior, és el resultat de la tasca que fa el programa a través del treball en xarxa amb entitats i empreses col·laboradores.

Grans xifres per a la inserció laboral

El programa Incorpora comença l’any fent un balanç de les xifres assolides el 2018 i els números no deixen marge de dubte sobre l’èxit que ha suposat: no només s’han aconseguit igualar els bons resultats del 2017, quan el programa va promoure un total de 28.951 insercions laborals de persones que pertanyien a col·lectius vulnerables, sinó que els ha superat en un 7 %.

Aquests resultats equivalen a un total de 30.971 insercions laborals, de les quals 7.830 corresponen a persones amb discapacitat i 23.141 a persones en risc o situació d’exclusió social.

Incorpora es caracteritza per ser un programa d’inserció laboral fonamentat en el treball en xarxa, en el qual intervenen empreses, entitats socials i el programa. Gràcies a aquesta metodologia d’integració sociolaboral, totes les parts en surten beneficiades, cosa que explica gran part de l’èxit d’Incorpora.

Com diu el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé: «El programa Incorpora ha construït una xarxa doblement enriquidora. Per a les persones contractades i per a l’entorn familiar, cada contracte té molt de valor, perquè fan un canvi positiu a la seva vida. I per a les empreses, perquè és un programa d’intermediació que combina de manera òptima les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l’èxit de la inserció a l’empresa».

Els professionals de la inserció, el motor del programa Incorpora

En aquest context, la figura del tècnic Incorpora té un paper clau en el procés d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social. A cada territori nacional, el programa té 956 professionals que s’encarreguen d’acompanyar els usuaris des del començament del procés fins un temps després que els contractin.

A més, també ofereixen suport a les empreses col·laboradores, tant assessorant-les per gestionar la integració sociolaboral de col·lectius vulnerables i responsabilitat social corporativa, com acompanyant-les abans, durant i després de la contractació.

Un programa que s’adapta a les necessitats de cada persona

Per poder garantir l’èxit de cada inserció laboral i la igualtat d’oportunitats, Incorpora treballa cada cas de manera personalitzada a través del programa i de la resta d’iniciatives que l’integren: Reincorpora, Salut Mental i Autoocupació, les quals ofereixen les eines necessàries perquè cada usuari recorri el camí que millor s’adapti a la seva situació, les seves necessitats i les seves competències.

L’objectiu d’Incorpora és fomentar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, com ara persones més grans de 45 anys, persones migrants, o dones i joves en risc d’exclusió social, entre d’altres, valent-se de la formació i l’orientació laboral com a principals vies per aconseguir-ho.

El programa Reincorpora se centra en les persones privades o exprivades de llibertat, a les quals després de passar per un centre penitenciari els costa reincorporar-se a la societat i al mercat laboral.

Per la seva part, els tècnics Incorpora Salut Mental treballen per suprimir les barreres amb què es troben les persones amb un problema de salut mental a l’hora d’accedir a una feina, i impulsen l’eliminació dels estigmes que se’ls penja en l’àmbit laboral.

Per a les persones que volen fer realitat la seva idea de negoci, però que no tenen els mitjans per portar-la a terme, s’ha creat Incorpora Autoocupació, un programa que ofereix acompanyament i assessorament als futurs emprenedors.

Tots aquests serveis han aconseguit que, des que va començar el 2006, el programa Incorpora hagi aconseguit un total de 32.609 insercions a tots els territoris, nacionals i internacionals, en què opera, una xifra que creix any rere any.

 

Compartir:

linkedin