Incorpora i Activa Mutua: creem valor compartit a través de la RSC

Incorpora i Activa Mutua: creem valor compartit a través de la RSC

Manuel Fernández, director de Comunicació, Servei al Client i Imatge Corporativa d’Activa Mutua.

A finals del 2017 Activa Mutua celebrava el desè aniversari amb una vintena de reconeixements aconseguits gràcies a la vocació social, la sensibilitat cap a la discapacitat, la responsabilitat social corporativa i la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors. Deu anys centrats a millorar la salut laboral dels treballadors de les empreses associades i a “recuperar una mica l’esperit social de les mutualitats” a través de la responsabilitat social. Tal com ens ha explicat Manuel Fernández, director de Comunicació, Servei al Client i Imatge Corporativa d’Activa Mutua, “sobretot durant els últims anys hem apostat per deixar espai a la responsabilitat social en el nostre dia a dia (…). En aquest aspecte, per a nosaltres la feina amb persones amb discapacitat, amb discapacitats sobrevingudes a causa d’un accident laboral (…), té un paper important, sobretot perquè també és fruit de la nostra experiència com a mútua laboral”.

Amb l’objectiu en ment de continuar donant un caràcter encara més important a la RSC dins de l’entitat, a començaments d’any Activa Mutua reforçava el seu compromís amb la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables, sobretot amb les persones amb discapacitat i els joves en risc d’exclusió, a través d’un acord de col·laboració amb el programa Incorpora. Justament, de l’experiència de l’entitat amb el programa i de la expertise en l’atenció a les persones amb discapacitat, ens n’ha parlat Manuel Fernández.

La importància de sensibilitzar les empreses

Per garantir la inclusió social i laboral plena de les persones amb discapacitat és important erradicar l’estigma social que recau sobre aquestes persones i que, molt sovint, parteix del “binomi fals de ‘persona amb discapacitat igual a absentisme laboral’”, segons apunta el Manuel. És per això que cal començar a sensibilitzar les empreses sobre la importància de generar oportunitats laborals entre aquests col·lectius a través d’iniciatives com el programa Incopora, i de dades sòlides com les que reflecteix l’estudi Absentisme de les persones amb discapacitat a les empreses fet per Activa Mutua.

Aquest estudi capdavanter demostra, a grans trets, que les empreses que donen feina a persones amb discapacitat no tenen unes taxes d’absentisme laboral més elevades. Per tant, tenim molt de guanyat contra l’estigma social perquè es demostra que no hi ha diferències en aquest camp entre els treballadors amb discapacitat i sense.

Tot i així, el 45 % dels enquestats durant l’estudi opina que la percepció actual sobre l’absentisme laboral pot ser un inconvenient a l’hora de contractar persones amb dispacitat. “Aquí hi ha dues feines importants que cal fer: una centrada a fer visible aquest col·lectiu (…) i l’altra enfocada a la normalització, que és una mica el que vam començar a fer amb Incorpora, amb l’objectiu de presentar a les nostres més de 60.000 empreses mutualistes un programa que els ajudaria a incorporar a l’empresa persones amb discapacitat o en risc d’exclusió”, ens explica el Manuel.

“El que aporta el programa Incorpora a la societat és voluntat”

La col·laboració entre Activa Mutua i Incorpora és un projecte a mitjà-llarg termini que ja ha comportat diversos èxits, entre els quals hi ha el fet d’haver aconseguit fer visibilitzar d’una manera tangible la responsabilitat social dins de l’estructura interna de l’entitat. “La valoració que fem del programa Incorpora és molt positiva, ja que hem aconseguit donar protagonisme a la RSC dins de la nostra estructura territorial. Ja no és una qüestió de títols i reconeixements, sinó que hi ha alguna cosa tangible amb la qual els nostres col·lectius a escala territorial ja poden treballar. I per a nosaltres això és molt important”, destaca el Manuel.

A més, per al Manuel, Incorpora aporta una cosa molt important a la societat: voluntat. “Des d’Incorpora es treballa per assegurar que persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social que puguin treballar es puguin incorporar al món laboral. Perquè és important no oblidar que, per a elles, tenir una feina és imprescindible per sentir-se realitzades des d’un punt de vista personal i professional”, afegeix el Manuel.

 

Compartir:

linkedin