S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression help.help_texto_enlace1 is undefined on line 17, column 54 in 20154#20194#21154.
1<div class="container"> 
2  <div class="row-fluid"> 
3    <div class="contenidor-pagina contenidor-pagina-autoempleo"> 
4      <div class="modul-info paraempresa"> 
5         
6        <div class="span12"> 
7          <h2>${help.help_title.data}</h2> 
8        </div> 
9         
10        <div class="span4"> 
11          <div class="info"> 
12            <img src="${help.help_icon1.getData()}" alt="" ><!-- ${help.help_title1.data} --> 
13            <h3>${help.help_title1.data}</h3> 
14            <div class="texto"> 
15              <p>${help.help_text1.data}</p> 
16            </div> 
17						<#if help.help_texto_enlace1.data??> 
18							<p class="link"> 
19								<a target="_blank" href="${help.help_enlace1.data}">${help.help_texto_enlace1.data}</a> 
20							</p> 
21						</#if> 
22          </div> 
23        </div> 
24         
25        <div class="span4"> 
26          <div class="info"> 
27            <img src="${help.help_icon2.getData()}" alt=""><!-- ${help.help_title2.data} --> 
28            <h3>${help.help_title2.data}</h3> 
29            <div class="texto"> 
30              <p>${help.help_text2.data}</p> 
31            </div> 
32						<#if help.help_texto_enlace2.data??> 
33							<p class="link"> 
34								<a target="_blank" href="${help.help_enlace2.data}">${help.help_texto_enlace2.data}</a> 
35							</p> 
36						</#if> 
37          </div> 
38        </div> 
39         
40        <div class="span4"> 
41          <div class="info"> 
42            <img src="${help.help_icon3.getData()}" alt="" ><!-- ${help.help_title3.data} --> 
43            <h3>${help.help_title3.data}</h3> 
44            <div class="texto"> 
45              <p>${help.help_text3.data}</p> 
46            </div> 
47						<#if help.help_texto_enlace3.data??>						 
48							<p class="link"> 
49								<a target="_blank" href="${help.help_enlace3.data}">${help.help_texto_enlace3.data}</a> 
50							</p> 
51						</#if> 
52          </div> 
53        </div> 
54 
55      </div> 
56    </div> 
57  </div> 
58</div> 
59 
60<#if !validator.isBlank(who.who_title.data) && !validator.isBlank(what.what_title.data) > 
61  <div class="container"> 
62    <div class="row-fluid"> 
63      <div class="modul-bloques"> 
64        <div class="span6"> 
65          <h2>${who.who_title.data}</h2> 
66          <div> 
67            <p>${who.who_text.data}</p> 
68          </div> 
69        </div> 
70        <div class="span6"> 
71          <h2>${what.what_title.data}</h2> 
72          <div> 
73            <p>${what.what_text.data}</p> 
74          </div> 
75        </div> 
76      </div> 
77    </div> 
78  </div> 
79</#if> 

Xifres del 2021

 • 47

  Punts d'Autoocupació Incorpora

 • 1.586

  Empreses creades

 • 1.657

  Insercions laborals

Com funciona Autoocupació Incorpora?

T’ajudem a inserir-te laboralment preparant-te per emprendre un negoci a través del recorregut següent:

1

Acollida

Assessorem els futurs emprenedors mitjançant el nostre programa d’autoocupació.

2

Preparació

T’ajudem a definir el pla de la nova empresa i et posem en contacte amb agents que donin suport a emprenedors.

3

Microcrèdits de MicroBank

T’oferim la possibilitat de finançar el projecte amb condicions especials a través de microcrèdits.

4

Constitució

Et proporcionem un acompanyament personalitzat a l’hora de formalitzar el pla d’empresa.

5

Consolidació

Quan hagis creat l’empresa, acordarem visites trimestrals per continuar assessorant-te i ajudant-te en cas de qualsevol dificultat.

Som arreu del territori

L’èxit del programa es basa en l’extensa xarxa d’entitats Incorpora disponibles a tot el territori. Si necessites més informació, contacta amb l’entitat coordinadora del teu territori.
Anar a Xarxa Incorpora